Kindervakantiewerk Swartbroek

Huisregels

Huisregels

- Iedereen behoort zich fatsoenlijk te gedragen naar de normale normen en waarden.

- Alle kinderen moeten de kans krijgen op een leuke week. Pesterijen en agressief gedrag worden niet getolereerd.

- Opgaven is deelname aan een complete week, meedoen aan enkele dagen kan helaas niet.

- Om een goed verloop van het programma te kunnen waarborgen is het belangrijk dat de kinderen op tijd op de verzamelplaats zijn.

- Het meenemen van gepaste kleding, zonnebrandcrème, maar ook eten en voldoende drinken wordt door ons gestimuleerd. Dit blijft echter de verantwoordelijkheid van de ouders.

- Het is niet toegestaan om geld, mobiele telefoons of energie dranken (bv. red bull) mee te nemen naar KVW.

- De fietsen die de kinderen nodig hebben, dienen in orde te zijn. (Licht, remmen, ...)

- KVW Swartbroek behoudt zich het recht voor om kinderen die de huisregels ernstig overtreden, verdere deelname aan de week te ontzeggen.

- Het gebruik van mobiele telefoons door de leiding tijdens de week is beperkt. De vermelde contactpersonen eerder in deze brief zijn de gehele week ALLEEN BIJ BELANGRIJKE ZAKEN TELEFONISCH BEREIKBAAR.